Chenopodium album (IV)


En terreny massa eixut, o cap al final del cicle anual, la planta sol començar a vermellejar. Vista pel costat sud (el del sol) es veu més vermella que del costat nord. I la part de dalt de les rames horitzontals (tija i fulles) també és més vermella que la inferior.
Les llavors: