Euphorbia peplus L.

Aquest ├ęs un exemplar de la flora urbana.