Cuscuta epithymum (L.) L.

A l'esquerra, enredada en una menuda lleteresa, i a la dreta en un crespinell.