Euphorbia falcata L.
En aquest exemplar de setembre les fulles normals han desaparegut. Aquesta planteta és una de les que apareixen
als conreus abandonats, o els que el pagès no s'ha enrecordat de llaurar des de fa prou temps. En el moment de
llaurar desapareixerà, almenys temporalment.