Dorycnium pentaphyllum Scop.


Aquí baix, algunes flors més a prop: