Falzia negra a l'esquerra (Asplenium adiantum-nigrum L.)         Falzia roja a la dreta (Asplenium trichomanes L.)