Scorpiurus muricatus subsp. subvillosus
O herba d'eruga. Tres flors que produeixen els tres llegums estrets i recargolats.  A sota, un tros de la planta d'una
cuneta de carretera.