Quercus faginea Lam. subsp. faginea



L'arbre propietari dels elements de la fotografia: