H10

Aquestes no són dues espècies diferents, ni dues subespècies diferents d'una mateixa espècie.
Aquesta planta, si la meteorologia és favorable -hiverns més aviat humits i poc freds-, pot treure fulles noves de desembre a febrer. En aquest cas, les fulles són peludes a la cara de dalt, i els pèls més aviat rígids. A la primavera surten noves fulles, més allargades i que es queden bastant erectes, completament glabres a l'anvers. Entremig, potser que hagi sortit alguna fulla parcialment pilosa. Al dors de les fulles la pilositat és igual.
Al temps de la floració pot passar que no se'n vegi cap de les primeres fulles, o que n'hi hagi major o menor nombre, més o menys ben conservades.
I en dos exemplars cultivats en torretes, el primer any han mantingut totes les fulles peludes a l'anvers, normalitzant-se al segon. Si això també passa amb els exemplars espontanis, el primer any pot semblar una planta diferent. No és l'única espècie que he trobat que el primer any, tot i florir, té un aspecte diferent dels posteriors.
Dors d'una fulla, capítol i receptacle buit de les llavors:
 

Hi ha pèls glandulosos foscos que s'acaben amb una boleta, i n'hi ha que continuen en una prolongació blanca. La mateixa planta els pot fer en diferents proporcions, en diferents moments. Els primers capítols de l'any són com el de l'esquerra.


   


Aquesta planta de baix és una altra de la mateixa mena que quan estava a punt d'obrir els capítols, va venir algun
ocell i es va endur tota la inflorescència.
Aviat va sortir una altra tija, i en el moment apropiat va venir un altre ocell (o el mateix?) i va fer la mateixa feina.
I la tercera tija, igual.
Però la planta ha tret més tiges després, i ha acabat produïnt més de 40 capítols, unes tres vegades més que una
altra que hi ha a pocs metres i a la que els ocells no li han fet res, i que només ha tret una segona tija quan aquesta
ja les tenia totes.
Un sospita que els atacs dels ocells exciten la productivitat de la planta.
Però això potser no hauria estat així en una primavera menys plujosa.