H13a

Aquest i el següent, H13b, que és la mateixa espècie, podrien ser el Hieracium sonchoides Arv.-Touv., encara que no concorden del tot
amb el que diu el manual.
Dors d'una fulla basal: