H13b

   

Aquesta planta té un aspecte raquític, causa del lloc on viu (una roca molt ombrívola) però també de la falta de pluja. Una llavor seva ha
generat en tres anys això de baix,  simplement regant una mica.