H5

27-5-2015:

                   

22-9-2015:

1-5-2016:    

17-5-2016:  

20-6-2016:  

8-5-2017:    

26-5-2017:  

31-5-2017:  

13-6-2017:  

22-5-2018:  

5-6-2018:    

26-6-2018:  

Receptacle fotografiat en un exemplar cultivat:Finalment, per ara, un exemplar jove, de 19 dies: