H8

Provem d'identificar aquesta planta amb la clau d'identificació que dóna la Flora MANUAL DELS PAÏSOS CATALANS.

Tots els exemplars vistos en terreny calcari.

Ja sabem que és una composta del gènere Hieracium. Ens podem estalviar els passos previs. Mirem el tamany dels aquenis: 4 mm. o més:
subgènere Hieracium. Ara si al temps de la florida té fulles basals o no. En té. Després si les fulles tenen glàndules o no. No n'hi veig.
Vejam si els alvèols del receptacle ténen pels o cilis o res d'això. No ténen pèls (grup 1).

Salta a la vista que no és el H. piliferum. Ara se separen els que tenen 0-1 fulla caulinar dels que en tenen diverses, almenys 2 o 3. Aquesta en té 4,
de tamany decreixent a mesura que pugem, però desenvolupades. Un altre exemplar tenia ramificacions a l'axil·la de les fulles, les quals tenien
també alguna fulla.

Però el que no es pot esperar és que les plantes d'aquesta mena que poden assolir 2-5 fulles caulinars ho facin sempre. De fet, aquí, potser a causa de que l'ambient és massa eixut, n'hi arriben poquíssimes, i quasi totes es queden menys desenvolupades, amb una sola fulla caulinar o cap  però florint i fent llavors útils, i en aquest estat es fàcil de prendre-les per una de les "299 subespècies" de glaucinum.

Després hem de comprovar si els pèls del marge de les fulles són més o menys blans, o més o menys rígids, cosa no massa fàcil amb uns pèls d'un mm.  de llarg. No hi veig microglàndules. Les fulles peciolades, no tenen taques el 2012 (el 2013 sí), i al principi del seu desenvolupament també en tenen, o  si en surten de noves a l'estiu essent en aquest cas molt petites i glauques. També estan maculades les primeres fulles d'una planta jove.

Sense que encaixi del tot bé en cap dels tres, queda decidir entre h. lachenalii, h. onosmoides, o més probablement h. maculatum Sm. in Sowerby.

F. Masclans ja havia esmentat la possible presència d'aquest darrer per aquests verals, segons diu el llibre de R. M. Masalles.

Aspecte el 7 de juny del 2012:

      


Dues fulles més de prop:


El 2013 del rizoma en surten dos brots, formant dos grups de fulles basals:


El 28 de maig del 2013, amb una sola fulla a cada tija:
   Posteriorment, per trobar-se a la vora d'un camí, ha estat eliminat pels serveis de "neteja" oficials.
Sort que no era l'únic de la seva espècie.Això és un rizoma amb diversos brots, format en una planta cultivada, als 4 anys i mig: