Arenaria serpyllifolia L. subsp. serpyllifolia

Les llavors, i la cĂ psula que les duu: