Helianthemum appeninum (L.) Mill.

subsp. appeninum

   


subsp. pilosum (L.) P. Fourn.

  


altres formes vistes:
   


    
La majoria de flors d'aquesta planta tenien 2 sèpals estrets com és normal, les de 3 eren una minoria.