Mantisalca salmantica (L.) Briq. et Cavill.
Capítol i llavors: