Arabis auriculata Lam.


Aquí el 8-4-2007
i a la dreta el 28-4-2007