Brassica rapa L. subsp. oleifera DC.    (colza)

Aquest és un dels pocs exemplars que es poden veure a la vora del riu Francolí, segurament subespontanis i apareguts a causa dels
conreus locals introduïts aquí entre el 2005 i el 2010.

No s'identifica clarament amb la clau que dóna el manual, segons el qual les flors ultrapassen les ponzelles, i a la fotografia, de principis de febrer, passa el contrari. A les mateixes plantes, un mes després, sí que les flors arriben més amunt que les ponzelles. Les fulles inferiors no es veuen híspides i són del mateix color que totes, més aviat glauc. Pètals i sèpals són clarament més grans del que indica el manual. Potser aquestes plantes de cultiu provenen de llavors transgèniques.

Aquí el 7 de febrer:


Flors de les mateixes plantes, el 16 de març:


Un conreu de l'any 2009: