Erophila verna (L.) Chevall. subsp. praecox (Steven) P. Fourn.


Em sap greu, però en dec haver trepitjat unes quantes..., però n'hi ha a milers.
subsp. spathulata (Láng) Vollm.
Segons el manual, per saber la subespècie cal, abans que res, posar-se a comptar els pèls de les fulles. Si n'hi ha més de simples que de bifurcats, és la praecox., en cas contrari la verna o la spathulata. El que no diu és com decidir-se si estan més o menys empatats, o quan en una mateixa planta en una fulla guanyen els uns i en una altra els altres. Em fa l'efecte que les fulles amb el temps els van perdent, els pèls.i aquesta deu ser la subsp. verna: