Cupressus sempervirens L.

Alguns llibres diuen que aquesta mena de xiprers són tots plantats i no generen subespontanis, Però
els de la fotografia, i alguns altres que es troben en aquesta mateixa riera eixuta la major part de l'any,
m'estranyaria molt que no ho fossin.