Reichardia picroides (L.) Roth

   Aquest ├ęs un dels aspectes possibles de les fulles de la base: