Cephalaria leucantha (L.) Roem. et Schultes


Aquí la part més baixa de la planta, i al costat la
més alta.