Arbutus unedo L.

Arboç

Amb l'augment de la temperatura els darrers anys aquí, la maduració dels fruits s'ha avançat i ja no coincideixen gaire
amb les flors per als fruits de l'any següent.