Minuartia hybrida (Vill.) Schischk. subsp. hybrida

La clau d'identificació del manual col·loca aquesta planta en un grup amb els sèpals +- obtusos, en canvi, en els comentaris a l'espècie indica sèpals linear-lanceolats i aguts.