Astragalus incanus L.Fulles, davant i darrera:
 

Llegums: