Spartium junceum L. (ginesta)

Clematis vitalba  L. (vidalba)
Suposo que no hi haurĂ  ningĂș que necessiti un aclariment respecte a quin nom correspon a cada planta.