Lotus corniculatus L. subsp. tenuifolius (L.) P. Fourn.

El manual indica també lotus glaber Mill.
com a nom vàlid, sense preferència.
Sembla que és la mateixa espècie que en altres llocs anomenen lotus tenuis Waldst. et Kit.
La taxonomia és una ciència tan inexacta que potser ni arriba a ciència.
Les flors, grogues, com en algunes altres papilionàcies, quan es fan velles i arriben al punt de pansir-se,
es tornen vermelloses.
La planta estava ajaguda a terra. L'he aguantat dreta per a fer la fotografia.