Medicago minima (L.) L.Els fruits (llegums) vistos de prop (uns 5 mm. de diàmetre sense comptar els agullons)