Vicia peregrina L.També aquesta té versió en blanc: