Scorpiurus muricatus L. subsp. subvillosus (L.) Thell.

O herba d'eruga. Tres flors que produeixen els tres llegums estrets i recargolats.  A sota, un tros de la planta d'una
cuneta de carretera.