Eragrostis barrelieri Daveau

Aquesta planta sembla inconfusible, pel seu costum de treure algunes espiguetes per les beines de les fulles.
Però el tamany relatiu de les glumes no concorda ben bé amb el que diu el manual:


llavors: