Eragrostis minor Host

Sempre m'havia semblat que el tamany era una cosa de poca confiança per a identificar una espècie o una altra, però el tamany de les espiguetes i de la glumel·la inferior és l'únic indicador que dóna el manual per a distingir aquesta espècie del e. cilianensis.