Melica ciliata L.


Un temps després,  en obrir-se les espiguetes: