Polypogon monspeliensis (L.) Desf.

Espigueta amb tres arestes: