Vulpia unilateralis (L.) Stace


Això de les fotografies no és una vulpia, sinó una festuca. És per advertir de la confusió que pot causar en una
clau d'identificació expressions com "molt desiguals" o "poc desiguals". Aquí, la gluma curta és 2/3 de la llarga,
mides que sembla que ens allunyen de la festuca.
Encara no tinc una fotografia d'aquesta vulpia.