Juglans regia L.

Noguera.
Rares vegades se'n pot trobar alguna enmig del bosc, potser terreny antigament conreat.