Gagea villosa (M. Bieb.) Duby

El manual diu que les fulles basals són d'1-2 mm. d'amplada, però n'he trobat de 3 mm.Alguna flor té més dels 6 pètals corrents.Aquí hi ha moltes plantes -bulbs- intentant crèixer massa juntes: