Viscum album L.

Suposo que ├ęs la subsp. austriacum (Wiesb) Vollm., que es troba als pins