No n'estic segur, però em sembla que és la Barlia robertiana (Loisel.)  Greut.