Polygala calcarea F. W. Schultz

Alguna vegada se'n veu amb flors rosades: