Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby in DC.
També n'hi ha de 6 pètals: