Rosa pouzinii Tratt.Un tros de la vora d'una fulla: