Sorbus torminalis (L.) Crantz

    Ho són tots dos, el dret i el tort