Chaenorhinum minus (L.) Langesubsp. minus

Segons la clau d'identificació del manual, l'esperó hauria de ser "amplament cònic", i veient la segona fotografia tinc dubtes d'haver identificat bé aquesta planta.