Parentucellia latifolia (L.)  Caruel in Parl.
Un tros de planta, i una de més petita sencera: