Scrophularia auriculata L. subsp. pseudoauriculata (Sennen) O. Bolòs et Vigo


Normalment la tija és quadrangular, però en alguns exemplars molt grans n'he vist d'hexagonals: