Veronica anagallis-aquatica L.
De tant en tant, alguna flor anĂ²mala: