Veronica hederifolia L. subsp. hederifoliafruits:


fruits d'un altre lloc:


i de més a prop: