Viola alba Besser
No en sé precisar la subespècie, perquè segons el manual, la subsp. dehnhardtii fa els estolons curts (no diu mida) i gruixuts (2-3 mm de diàm. -la de la
fotografia, uns 2 mm.-), i la càpsula poc pilosa o glabrescent...
...i la subsp. alba, els estolons llargs i prims -la de la foto de baix, poc més gruixut que un fil-, i la càpsula pilosa.