Quercus coccifera L. subsp. coccifera


Potser no seria massa tard per a posar-la a terra procurant no trencar l'arrel envermellida, i tenir així aviat una planta nova.
Aquí s'explica una manera de fer-ho.